Јавен повик за избор на Консултант за дизајнирање на предлог пилот мерка за вработување на Ромки како дел од Националниот оперативен план за вработување