Невработеноста на Ромките постојано се зголемува поради немањето на системски решенија