Декларација „Со сексуално образование во училиштата до поздрава и побезбедна младина“ (видеа)