Информацијата значи здравје. Училиштето е вистинското место за сексуална писменост!