Минус или плус – се живее со секој статус! Европска недела на тестирање за ХИВ: Секој ден тестирање во Младинскиот центар на ХЕРА