25 години по Пекиншката декларација – Изјава со препораки на граѓанските организации