Уважениот лорд Фаулер, член на Домот на лордовите во Парламентот на Обединетото Кралство, на работилница за ХИВ/СИДА со македонските парламентарци