Потребите се човечки, а не посебни – и кога се сексуални