ПОВИК ЗА ПОНУДИ За изработка на финансиски план за основен пакет на услуги во Младинските Центри „Сакам да знам“