Невладините организации бараат Јавното обвинителство да спроведе истрага за расна дискрмининација кон Ромите во случајот во Сити Мол