ХИВ

Бесплатно, доброволно и доверливо тестирање за ХИВ

Година на издавање: 2015 Клучни зборови: ХИВ, тест, младински центри, ...
Прочитај повеќе

Пристап до терапија – извештај од пациентите

Година на издавање: 2014   Клучни зборови:  ХИВ, терапија, пристап, ...
Прочитај повеќе

Како да се обезбеди терапија за ХИВ во ...

Година на издавање: 2012 Клучни зборови:  лица со ХИВ, терапија, ...
Прочитај повеќе

Свидетелство: ХИВ превенција меѓу мажи коишто имаат секс ...

Анализирајќи ги законските одредби, политиките и културолошкиот контекст, расположливоста и ...
Прочитај повеќе

ХИВ на работно место

Година на издавање: 2013 Клучни зборови: ХИВ, работно место, работодавач, ...
Прочитај повеќе

Општество, род, сексуалност, сексуално здравје и МСМ во ...

Спроведено во општество со многу ниска преваленца на ХИВ, каде ...
Прочитај повеќе