Работа со ХЕРА

Барање за прибирање понуди за закуп на медиумски ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, со поддршка ...
Прочитај повеќе

Барање за прибирање понуди за дизајн и печатење ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, со поддршка ...
Прочитај повеќе

Повик за понуди: Консултант за подготовка на Стратегија ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе

Конкурс за вработување на финансиски/ка асистент/ка

ХЕРА објавува конкурс за вработување финансиски/ка асистент/ка во Скопје, на определено време од ...
Прочитај повеќе

Повик за понуди: Анализа на пазарот за потребата ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе

Повик за понуди: Консултант/Агенција за спроведување истражување на ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе