Работа со ХЕРА

Оглас за вработување на социјален работник во Првиот ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува оглас ...
Прочитај повеќе

Оглас за вработување на социјален/на работник/чка

ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе

Продолжен Оглас за хонорарно ангажирање на асистент/-ка во ...

Со цел поефикасно спроведување на предвидените младински активности, ХЕРА – ...
Прочитај повеќе

Оглас за вработување на психолог во Првиот семеен ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува оглас ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за прибирање понуди за обука и ...

За потребите на социјалното претпријатие „Нега Плус“, здружението на граѓани ...
Прочитај повеќе

[Продолжен] Конкурс за прибирање понуди за софтверско решение ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува барање ...
Прочитај повеќе