Работа со ХЕРА

Јавен повик за набавка на контрацепција

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на медицински потрошен материјал

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на канцелариски мебел

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на гинеколошки медицински материјал

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Повик за ангажирање негувател(к)и за грижа и нега ...

„Нега Плус“ e социјално претпријатие кое нуди професионална грижа и ...
Прочитај повеќе

(Продолжен) Конкурс за aнгажирање лице за комуникации

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе