Работа со ХЕРА

Јавен повик за избор на 2 Консултанти за ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување во рамки ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на Консултант за дизајнирање ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување во рамки ...
Прочитај повеќе

Повик за прибирање понуди за изработка и за ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, со поддршка ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на контрацепција

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на медицински потрошен материјал

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на канцелариски мебел

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе