Законските ограничувања – безбеден и легален абортус