влијание извештај истражување ковид маргинализирани заедници Мрежа за заштита од дискриминација човекови права

Промоција на истражувањето „Човековите права на маргинализираните заедници ...

Мрежата за заштита од дискриминација го презентираше истражувањето на влијанието ...
Прочитај повеќе