Промоција на истражувањето „Човековите права на маргинализираните заедници во услови на ковид-19“