pilot

Извештај од евалуацијата на пилот-програмата за самотестирање за ...

Пред Вас се наоѓа Извештајот од евалуацијата на пилот-програмата за ...
Прочитај повеќе

Соопштение: Самотестирањето за ХИВ функционира и кај нас

Наодите од пилот-студијата укажуваат дека со овој пристап можеме поуспешно ...
Прочитај повеќе

Документ за јавни политики: Самотестирање за ХИВ – ...

Документот за јавни политики за самотестирањето за ХИВ посочува на ...
Прочитај повеќе