инклузија

Посебните училишта ги сегрегираат учениците со попреченост и ...

Реакција на Мрежата за заштита од дискриминација за новиот Предлог-закон ...
Прочитај повеќе