активистки

Соопштение: Клучот за еманципација на Ромките е во ...

Невработеноста на жената Ромка е долгогодишен проблем во нашето општество ...
Прочитај повеќе