Реакција: Омаловажувањето и омразата не се патриотски вредности