Реакција: Религиозните ставови на гинеколозите не смеат да ги загрозуваат правото на личен избор и секуларноста на државата