Повик за понуди за логистичка организација на регионална конференција (26-27.02.2018)