Реакција: Ако здружението „Од нас за нас“ не ги повлече лагите за сексуалното образование и за ХЕРА, ќе бараме да се утврди граѓанска одговорност за навреда и клевета