Оглас за вработување на социјален работник во Првиот семеен центар на Град Скопје