Протокол за унапредување на соработката на локалните механизми за заштита од дискриминација