Продолжување на оглас за вработување на финансиски/-ка менаџер/-ка