17.02.2017

Повик за понуди: Консултант за спроведување на истражување и подготовка на стратешка рамка

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање на консултант за спроведување на Истражување на потребите и ставовите и подготвување на Стратешка рамка 2017-2020 на организацијата.

Ангажманот е во рамките на проектот „Цивика Мобилитас институционален грант ЦМ-ИНС-03“.  Цивика Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).

Во рамки на проектот е предвидено подготовка на нова мисија и визија на организацијата, во согласност со потребите и ставовите на нејзините конституенти, како и изработка на нова Стратешка рамка на делување 2017-2020.

Повикот е отворен за физички и правни лица.

АНГАЖМАНОТ ОПФАЌА:

 1. Спроведување на истражување за потребите и ставовите на конституентите на организацијата и дефинирање на нова мисија и визија на организацијата
 • Изработка на методологија и дизајн на истражувањето
 • Спроведување на истражување помеѓу конституентите на организацијата (вработени, членови, волонтери, корисници на услуги, партнери, донатори, институции и донесувачи на одлуки)
 • Анализа и презентација на првични наоди од истражувањето пред организацијата
 • Подготовка на предлог/концепт мисија и визија во согласност со наодите од истражувањето
 • Работна средба со конституентите за евалуација на изработениот предлог/концепт мисија и визија и прибирање на фидбек од истите
 • Ревидирање на концептот за мисија и визија во согласност со коментарите од работната група
 1. Подготовка на Стратешка рамка на организацијата 2017-2020
 • Презентација на предлогот/концептот за мисија и визија изработена во Активност 01 пред работната група за изработка на Стратешки план 2017-2020
 • Изработка на методологија и план за подготвување на Стратешката рамка 2017-2020
 • Фасилитирање на тридневна работилница за конституентите на организацијата (членови, вработени, корисници на услуги, партнери) за подготовка на Стратешки план 2017-2020
 • Подготовка на Стратешки план 2017-2020 (презентиран пред организацијата, ревидиран врз основа на фидбек, подготовка на конечна верзија за усвојување)
 • Подготовка на насоки за одржливост на работата на организацијата по 2017 година врз основа на веќе изработено претходно истражување и проценка за одржливост, и во согласност со спроведените истражувања од страна на консултантот

ВРЕМЕНСКА РАМКА:

01 За активноста под број 01:

Ангажманот е очекувано да трае 15 консултантски денови, за периодот март – мај 2017 година

02 За активноста под број 02:

Ангажманот е очекувано да трае 9 работни денови, за периодот март – јуни (за насоките за одржливост, 5 дена) и септември – октомври 2017 (за Стратешки план, 4 дена)

ПРОФИЛ И КВАЛИФИКАЦИИ НА КОНСУЛТАНТОТ:

Бараме лице/тим/правно лице чија главна одговорност ќе биде спроведување на истражување за потребите и ставовите на конституентите и подготовка на нова мисија и визија и Стратешки план 2017-2020. Консултантот треба да има знаење и искуство за и во спроведувањето на овој тип на активности, со веќе докажано искуство и продукти.

Консултантот/физичкото лице(а) номинирано(и) од правното лице треба да ги исполнува(ат) следните услови:

 • 5 годишно искуство како методолог и како главен истражувач во квантитативни и квалитативни истражувања
 • 5 годишно  искуство како фасилитатор во водење на процес на подготвување стратешки план и подготвување на стратешки план
 • 5 годишна  експертиза и искуство во стратешко планирање, за што ќе треба     да достави доказ/портфолио
 • Да има темелно познавање на граѓанскиот сектор во РМ

Да има темелно познавање на човековите права, сексуалното и репродуктивно здравје и права, правата и потребите на лицата од маргинализираните групи

 • Способности за планирање и организација
 • Течно говорење и пишување на македонскиот и англискиот јазик
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи
 • Државјанство на Република Македонија

АПЛИКАЦИЈА:

На повикот може да се пријават физички или правни лица, како индивидуи и/или како тим.

Заинтересираните лица, најдоцна до 27 февруари 2017 (крај на ден) потребно е да достават:

 • професионална биографија со вклучени референци за активностите 01 и 02
 • предлог на акционен план за сите активности од повикот
 • Предлог методологија за: 1. спроведување на истражување и подготовка на мисија и визија и 2. за фасилитирање и изработка на Стратешки план 2017-2020 и акционен план за спроведување
 • Предлог буџет за активностите 01 и 02, според бројот на консултантски денови предвидени во повикот
 • Портфолио/листа на клиенти/организации за кои се спроведени истиот тип на активности

Документите со назнака Повик за консултант за истражување и стратегија може да ги доставите на следниот начин:

Електронски, на  следната електронска адреса: konkurs@hera.org.mk

По пошта, на адреса: Х.Е.Р.А. ул. Дебарца 56/1-4, Скопје, со назнака (Повик за консултант за истражување и стратегија)

Лицата коишто аплицирале ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски пат, најдоцна 5 дена по затворањето на повикот.

Повикот во .pdf верзија може да го симнете на овој линк

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Прирачник за постапување на здравствените работници во процесот на заштита на децата од злоупотреба и занемарување

Улогата на здравствениот систем во заштитата на децата од злоупотреба и занемарување има особено значење со оглед на задачите и улогата на здравствените работници во превенцијата, откривањето, дијагностицирањето и третманот на сите облици на злоупотреба и занемарување на децата. Нивната улога е суштествена и во докажувањето и форензичката евалуација на злоупотребата и занемарувањето. Заштитата од злоупотреба и занемарување на децата е комплексен процес […]

Повеќе »

Отворен ден ХЕРАМлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да им се придружат! Ако си активист, ако си млад од 17-21 година, ако сакаш да дознаеш повеќе за сексуално и репродуктивно здравје, ако сакаш и твоите врсници да знаат повеќе, придружи ни се на отворениот ден и дознај повеќе! Сакаш да го искористиш твоето време за нешто различно од досегашното […]

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Барање за прибирање понуди за изработка и емитување на видеоспот

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, со поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, го спроведува проектот „Собранието и локалната самоуправа во унапредувањето на правата на ЛГБТ луѓето“. Во рамки на овој проект се предвидени активности за зголемување на свеста на јавноста за намалување на дискриминацијата и насилството врз ЛГБТ лицата во Македонија преку реализација на […]

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.