Повик за избор на претставници на ГО за членство во локалното координативно тело за заштита од дискриминација