Мрежата за заштита од дискриминација бара зголемување на Предлог-буџетот за КСЗД за да се обезбеди нејзина функционална независност и непречено и сеопфатно функционирање, со цел грижа за маргинализираните граѓани