Конкурс за вработување на финансиски/-ка асистент/-ка