Мрежата за заштита од дискриминација бара избор на стручни и компетентни лица во институцијата Народен правобранител