Конкурс за ангажирање на административен/-на асистент/-ка