Конкурс за вработување проектен/на асистент/ка на определено време