Првиот семеен центар на Град Скопје има потреба од социјален/на работник/чка