Јавен повик за ангажирање консултант/-ка за подготовка на анализа за бариерите со кои се соочуваат Ромките и корисниците на гарантирана минимална помош при пристапот до пазарот на труд