АВМУ утврди непочитување на законските обврски од страна на ТВ Алфа