Повик за учество на летна школа за сеопфатно сексуално образование