Промоција на првата мобилна гинеколошка амбуланта во Македонија