заштита од дискриминација и насилство во училиштата

Новиот Закон за основно образование е чекор напред ...

Сметаме дека новиот Закон за основното образование е значително унапреден во однос ...
Прочитај повеќе