seksualno i reproduktivno zdravje i prava

Младите бараат!

МЛАДИТЕ БАРААТ ПРИСТАП ДО КОНТРАЦЕПЦИЈА И УСЛУГИ ЗА СЕКСУАЛНО И ...
Прочитај повеќе

Отворен ден – ХЕРАмлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да ...
Прочитај повеќе

За тебе се работи! – кампања на младите ...

Овогодишниот Ден на човекови права го посветуваме на женското право ...
Прочитај повеќе

Комерцијална Банка е прва компанија со обука на ...

Во изминативе години Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување - ...
Прочитај повеќе