prevencija

Прирачник за најдобри практики – Дизајнирање, спроведување и ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: сексуално и репродуктивно здравје и права, ...
Прочитај повеќе

Европска Недела на ХИВ тестирање

https://www.youtube.com/watch?v=b87MOa0X4L8&feature=youtu.be ХЕРА и оваа година се приклучува на Европската Недела ...
Прочитај повеќе