светски ден на здравјето

Порака од младинската група на ХЕРА по повод ...

Правото на здравје е универзално човеково право. Според дефиницијата на ...
Прочитај повеќе