општина Струмица

Реакција: Функцијата градоначалник на општината не е да ...

Ние, членките на Платформата за родова еднаквост, сме згрозени од ...
Прочитај повеќе

Брошура за правата на ЛГБТИ луѓето

За македонските граѓани хомосексуалците се една од најмалку прифатливите групи ...
Прочитај повеќе

Брошура за правата на лицата со попреченост

Попреченоста е во општеството, а не е карактеристика на личноста. ...
Прочитај повеќе