Со утврдувањето дискриминација кон Никола Груевски, Комисијата за заштита од дискриминација покажа селективност и непрофесионалност во работењето