Реакција: Како е возможно трагите од насилство да се видливи само во Ургентниот центар?