Реакција: Исклучувањето на ХЕРА во градењето локални политики на О. Карпош е удар врз демократијата и фундаменталните права и слободи