Народниот правобранител со укажувања се справува со дискриминацијата и вознемирувањето