Барање за прибирање понуди за изработка и дизајн на официјалната веб-страница на ХЕРА