Конкурс за вработување финансиски/-ка асистент/-ка