Јавен повик за избор на консултант за изработка на анализа и ценовник за нудење услуги раководени од ГОи вклучени во националниот одговор кон ХИВ