Мери Секуловска

Мери Секуловска

Мери Секуловска

Мери Секуловска е диполомиран економист и  магистер по менаџмент при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Својата професионална кариера ја започнува во 2013 година во А.Д. Стопанска Банка, Скопје каде што се стекнува со искуство и експертиза од областа на финансиите.

Во 2004 година станува член на ХЕРА и со активниот пристап низ годините, се запознава одблиску со програмската работа на здружението и придонесува за подигнување на младинскиот глас и едукацијата.

Како експерт од областа на економијата е дел од тимот кој креира подобрувања на можностите во понатамошен успешен пат на организацијата.